分享

ซีเจไบเนเชอร์เวิร์คส์สู่การทำข้อความมือหลักเพื่อผลักดันไบโอโพลิเมอร์โซลูชั่นใหม่

บริษัทฯนามหนังสือแสดงจํานงเพื่อมือกันผลิตภัณฑ์ขั้นสูงบนพื้นฐานของเทคโนโลยีINGEO™PLAและphact®PHAชั้นนําเพื่อความต้องการที่เพิ่มวัสดุที่ยั่งยืนในตลาดหลากหลาย


Rich and SJ带有标题

沃本,马萨诸塞州普利茅斯,มินนิโซต้า - 24พฤษภาคม2565- cj cheiljedangจากจากจากเกาหลีใต้และผู้ผลิตพอลีไฮดรอกซี(pha)และและเนเชอร์เวิร์คส์ผู้ผลิตผลิตวัสดุวัสดุขั้นขั้นสูงชั้น(pla)ได้ได้ใน(LOI)เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อแนวกลยุทธ์ระหว่างระหว่างสององค์กรองค์กรและและว่าว่าว่าว่าทั้งทั้งสองสองบริษัทบริษัทกําลังทําทํางานเพื่อเพื่อทำทำทำทำทำมือมือมือมือหลักหลักหลักหลักงานกันพัฒนาโซลูชั่นวัสดุที่ยั่งยืนใช้ใช้พอลีเมอร์ที่ย่อยทะเลทะเลทะเลทะเลทะเลทะเลของของของของของของของของของซีเจไบไบโอโอเทคโนโลยีวัสดุวัสดุวัสดุชีวภาพชีวภาพชีวภาพชีวภาพโพลิเมอร์ประสิทธิภาพจะที่พลาสติกทั่วไปใช้แต่บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ที่ย่อยสลายสลายได้และเครื่องบริการบริการอาหารไปไปไปจนจน

เนเชอร์เวิร์คส์บุกเบิกวัสดุชีวภาพที่ช่วยลดลดกระทบคาร์บอนและเพิ่มเลือกการการการกำจัดกำจัดเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อไม่ใช้ใช้ใช้ใช้ด้วยด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีplaมามามีมีการเติบโตมีสําคัญในฐานะวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลายปลายทางทางที่ที่หลากหลายด้วยฟังก์ชันการการทํางานงานที่เป็นเอกลักษณ์จึงจึงถูกถูกใช้ใช้ใช้ทดแทนทดแทนทดแทนทดแทน100%และตัวสิ้นสุดการงานงานรวมการย่อยรีไซเคิลรีไซเคิลทางเคมีเคมีหรือหรือรีไซเคิลกระดาษกระดาษเคลือบทั้งสองสองตระหนักถึงศักยภาพศักยภาพศักยภาพการการทางทางทางทางทางโพลิเมอร์และการไปไปในแอปพลิเคชันใหม่มากมายด้วยการความเชี่ยวชาญและและแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนเชอร์เวิร์คส์เนเชอร์เวิร์คส์และซีเจซีเจมั่นมั่นที่จะจะจะส่งส่งมอบทางทางทํางานในเบื้องให้ผลลัพธ์มีแนวโน้มทางทางดีดีมากเมื่อเมื่อใช้ใช้ใช้ใช้อสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานเป็นเป็นเอกลักษณ์ของของซีเจซีเจซีเจซีเจไบ

ซีเจโอผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจากหมักอาหารสัตว์อาหารรวมรวมทั้งทั้งทั้งวัสดุชีวภาพชีวภาพชีวภาพชีวภาพชั้นชั้นนํานําของโลกโลกผลิตผลิตจากจากโรงโรงงานทั้งทั้งสิบสามแห่งแห่งทั่วpasuruanประเทศเมืองเมืองเปิดเปิดตัวโรงผลิตใหม่ใหม่ใหม่ในประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันซีเจซีเจซีเจซีเจซีเจไบไบไบไบไบโอโอโอโอเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นบริษัทบริษัทบริษัทบริษัทเดียวเดียวในในในในในโลกโลกโลกโลกโลกโลกโลกโลกอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานอสัณฐานpha)pha phaที่นุ่มและยางยางมากซึ่งซึ่งพื้นฐานพื้นฐานมีคุณสมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติแตกต่างแตกต่างจากจากจากจากจากจากจากจากจากจากแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกผลึกปุ๋ยปุ๋ย(อุณหภูมิ)และและทางทะเลเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยด้วยด้วยอสัณฐานอสัณฐานไปสู่การเชิงเชิงกลกลเช่นความความเหนียวและความอ่อนในขณะขณะที่ยังยังคงความสลายทางของของและและนําไปสู่ที่สามารถย่อยสลายที่บ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้าน

“”“พลาสติกวัสดุที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของคนแต่พลาสติกที่น้ำน้ำมันมันและและและและผลผลผลกระทบกระทบกระทบหลังการใช้ใช้งานงานงานของของของพลาสติกพลาสติกพลาสติกพลาสติกนี้นี้มีมีมีผลผลผลกระทบกระทบกระทบกระทบด้านด้านด้านสภาพภูมิหัวหน้าวัสดุซีเจโอกล่าวกล่าวกล่าวกล่าวและเนเชอร์เวิร์คส์เนเชอร์เวิร์คส์เนเชอร์เวิร์คส์เนเชอร์เวิร์คส์ได้ได้ช่วยลดผลกระทบนั้นนั้นโดยโดยนํานําเสนอวัสดุที่มีมีคุณสมบัติใหม่ใหม่ๆตัวตัวเลือกหลังหลายความในพัฒนาผลิตภัณฑ์และสนับสนุนสนับสนุนตัวอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คงรูปรูปรูปรูปรูปที่ที่ที่ที่เราเราเชื่อเชื่อว่าว่าจะจะได้ได้รับจากจากจากเทคโนโลยีเทคโนโลยีควบคู่ไปเนเชอร์เวิร์คส์ส่งผลอย่างอย่างท้าทายที่พลาสติกก่อก่อขึ้นขึ้นในในวันนี้และและนั่นนั่นจะช่วยช่วยช่วยปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงสิ่งสิ่งสิ่งแวดล้อมแวดล้อมแวดล้อมคนคนรุ่นรุ่นต่อ

Rich Altice:“ความความประธานประธานบริษัทยั่งยืนยังเติบโตทั่วโลกโลกเป็นเป็นเป็นเวลากว่ากว่ากว่าปีปีปีแล้วที่เนเชอร์เวิร์คส์เนเชอร์เวิร์คส์ได้มีมีส่วนร่วมร่วมในที่ไปอนาคตยั่งยืนยิ่งขึ้นขณะที่เราเรามองต้องการต้องการขยายขยายขยายขยายผลผลผลที่ที่ที่ที่ที่ได้จากเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีของของของของของของของของของของเหมาะสมสําหรับการเป้าของเราเรา

เนเชอร์เวิร์คส์ซีเจจะรวบรวมข้อเสนอแนะลูกค้าและลูกในอนาคตอนาคตอนาคตในตลาดตลาดตลาดต่างต่างๆเช่นเช่นตลาดอุปกรณ์อุปกรณ์เสิร์ฟเสิร์ฟอาหารการการจัดการรีไซเคิลอินทรีย์รีไซเคิลอินทรีย์เป้าหมายความร่วมมือนี้จะจะไปสู่แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และและเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีของของบริษัทบริษัทอนาคตอนาคตอนาคตว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าบริษัทว่าว่าว่าว่าว่าเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นจุดจุดต้นซีเจไบมีหมายที่ลงนามข้อตกลงร่วมมือในอนาคตอันใกล้นี้

ดูข้อมูลอื่นๆได้ที่https://www.cjbio.net/en/products/cjpha.doและwww.smartfuneralsva.com
###


เกี่ยวกับซีเจโอ

cj cheiljedangซึ่งแผนกแผนกแผนกซึ่งซึ่งเป็นย่อยสำคัญหน่วยหน่วยหน่วยธุรกิจธุรกิจอาหารอาหารอาหารและและและกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มในในในในในในเกาหลีใต้กลุ่มกลุ่มกลุ่มและ,บันเทิงและ,และการค้าโลจิสติกส์โลจิสติกส์โลจิสติกส์

ซีเจโอจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่การหมักนําของสําหรับอาหารอาหารอาหารสัตว์อาหารอาหารอาหารของของมนุษย์และและวัสดุชีวภาพชีวภาพที่ที่โรงผลิตผลิตสิบสามแห่งทั่วทั่วมั่นที่งานการที่เป็นในคาร์บอนใช้วัตถุดิบหมุนเวียนวัตถุดิบหมุนเวียนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมมูลค่าเพิ่มเพิ่มเพื่อเพื่อลดของเสียเสีย


เกี่ยวกับเนเชอร์เวิร์คส์

เนเชอร์เวิร์คส์เป็นบริษัทเสนอชีวภาพขั้นสูงและมาจากวัสดุหมุนเวียนด้วยประสิทธิภาพและและเศรษฐศาสตร์ที่แข่งขันแข่งขันกับวัสดุที่ที่ผลิตผลิตผลิตจากINGEO™วัสดุจากซึ่งคุณสมบัติการทํางานงานเป็นเฉพาะใช้ตัวการสร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์ตั้งตั้งตั้งแต่แต่แต่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แคปซูลกาแฟแคปซูลกาแฟแคปซูลกาแฟและเครื่องเครื่องใช้ใช้ใช้ไปไปไปจนจนจนถึงถึงเป็นเจ้ากันโดยปิโตรเคมีกลั่นแบบวงจรชั้นของอาเซียนที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดสุดคือคือคือPTT全球化学และ嘉吉ซึ่งเป็นบริการอาหารการเกษตรและทางการเงินอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแก่โลกดูดูดูข้อมูลข้อมูลได้ได้ได้natureworksllc.comและติดตามเนเชอร์เวิร์คส์ทวิตเตอร์推特และLinkedIn

英格และโลโก้英格เป็นเครื่องการหรือเครื่องการค้าจดของของhth华体会官网登陆ในสหรัฐและประเทศอื่นๆ


ข้อมูล::

媒体联系/ข้อมูลการติดต่อสื่อ

资源优势

丹·格林

dgreen@resourceadvantage.com

大自然工作

Andrea Ziadi

电子邮件:andrea.ziadi@natureworkspla.com

CJ Bio

海蒂·勒贝尔

heidi.lebel@cj.net


在这个部分

Ingeo可以生产哪种产品?

见产品 >

NatureWorks有什么新鲜事物?

查看新闻与活动>